Projektbeskrivelse for foreningen Tal-sammen.dk

Indledning:
Foreningen tal-sammen.dk er en nystiftet forening i Aalborg kommune. Vores vision er, at vi ønsker at
styrke parforhold/ ægteskaber og derved skabe rammen for bedre trivsel i familien til gavn for børn og
voksne. Foreningen har formuleret sin formålsparagraf således: Foreningen har som formål at give
praktiske redskaber og færdigheder til at arbejde med og udvikle den gode og trygge kommunikation og
konfliktløsning i parforholdet og derved medvirke til at forebygge skilsmisse og samlivsbrud til gavn for
børn og voksne. Dette sker via afholdelse af PREP kommunikationskurser for par, foredragsvirksomhed med
mere. Derudover tilsigtes det, at foreningens arbejde efterfølgende faciliterer netværk, hvor det er muligt.
Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

Foreningens virke:
Som det fremgår af Tal-sammen.dk `s formålsparagraf, går foreningen på to ben. Dels arrangerer og
afholder vi PREP-kurser og dels arbejder vi på at skabe netværk mellem kursister og ressourcestærke
familier, idet vi tror på, at netværk skaber trivsel og overskud på den lange bane.
Kurserne: PREP er et forebyggende og relationsudviklende koncept, hvor bogstaverne står for Praktiske
Redskaber til et Engageret Parforhold. Det er et forskningsbaseret og pædagogisk kursus for par, der på
kurset får konkrete redskaber til at arbejde med og udvikle den gode og trygge kommunikation og
konfliktløsning i parforholdet. Erfaringen viser, at rigtig mange mænd er glade for et PREP-kursus, da det
baseret på forskning er praktisk at gå til og man kun deler private ting med sin egen partner. Det er ikke
gruppeterapi, men undervisning, hvor humor og alvor kombineres, mens der øves konkrete redskaber til at
arbejde videre med den gode kommunikation og konfliktløsning efter endt kursus. Tal-sammen.dk kan der
medvirke til at give nyetablerede par gode kommunikationsvaner fra starten af deres forhold, mens par,
der har levet sammen i længere tid kan få hjælp til at bryde dårlige kommunikationsmønstre eller få
inspiration til at videreudvikle det, der allerede er godt i deres forhold. Kurset varer 15 timer og er fordelt
over 5 aftener.

Netværk: For at fastholde nye handlekompetencer og forøget mestring omkring eget liv, ønsker Talsammen.dk
at facilitere netværk omkring de deltagende par. Dette foregår undervejs på kursus ved ”socialt
frikvarter”, idet der hver undervisningsgang er indlagt pause, hvor kursisterne om muligt kan skabe
netværk med andre i lignende situation. Derudover tilbyder Tal-sammen.dk efter endt kursus hver enkelt
deltagende par en opfølgende brunchaftale, hvor parret på en restaurant i byen mødes med et eller flere
par fra kurset sammen med et frivilligt, ressourcestærkt par fra foreningen. Dette har til formål at fastholde
tillærte kompetencer samt give anledning til udvikling af nye muligheder, mestring og nyt håb og trivsel i
familierne.

Foreningens relevans:
Tal fra Danmarks Statistik viser, at i 2014 blev 19.435 ægtepar skilt, hvilket er det højeste antal skilsmisser,
der nogensinde har været i Danmark på et år. Det svarer til 23 pct flere end det gennemsnitlige antal
skilsmisser de sidste 10 år. Og dette på trods af, at de fleste par har et stort ønske om at skabe et godt
parforhold og en tryg familie. Disse skilsmisser kan have store konsekvenser for både børn og voksne, i
form af følelsesmæssige konsekvenser, men også samfundsøkonomiske konsekvenser såsom
sygemeldinger, øget forekomst af stress, manglende mental sundhed m.m. der kan medføre øget risiko for
kronisk sygdom hos de involverede. Vi er vant til at tænke på sundhedsfremme og forebyggelse på andre
områder, men har ikke tænkt dette ind omkring sunde familierelationer, selv om det har afgørende
betydning for voksnes trivsel og børns tryghed. Set fra et samfundsmæssigt perspektiv er parforholdet en
væsentlig sundhedsfaktor, da det er den relation, der ligger til grund for hele familiens følelsesmæssige
klima. Derfor er der gode argumenter for at indføre tanken om sundhedsfremme og forebyggelse omkring
familierelationer. Derfor ønsker tal-sammen.dk at styrke parforhold/ familier ved at øge
handlekompetencer i forhold til de faktorer, der fremmer trivslen i parforholdet og dermed øge den
mentale sundhed.

Samarbejde:
Foreningen tal-sammen.dk ønsker på sigt at samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, og har
indtil videre indledt samarbejde med Projekt Mænd i Fokus i Aalborg kommune.